Artykuł

8 Czerwiec 2023

Past Simple

Budowa czasu Past Simple

językiobce

Budowa czasu Past Simple (czasu przeszłego prostego) w języku angielskim jest zazwyczaj taka:

Pozytywna forma: [Podmiot] + [czasownik w formie przeszłej (czasownik regularny zakończony na -ed lub czasownik nieregularny)] + [dopełnienie]

Przykłady:

  • I played tennis yesterday. (Grałem w tenisa wczoraj.)
  • She studied for the exam. (Ona uczyła się do egzaminu.)
  • They visited their grandparents last week. (Oni odwiedzili swoich dziadków w zeszłym tygodniu.)

Negatywna forma: [Podmiot] + did not (didn't) + [czasownik w formie podstawowej] + [dopełnienie]

Przykłady:

  • I didn't go to the party. (Nie poszedłem na imprezę.)
  • He didn't finish his homework. (On nie skończył swoich prac domowych.)
  • We didn't see the movie. (Nie widzieliśmy tego filmu.)

Pytania: [Pytanie] + did + [podmiot] + [czasownik w formie podstawowej] + [dopełnienie]

Przykłady:

  • Did you watch the game on TV? (Czy oglądałeś mecz w telewizji?)
  • Did she visit her parents last weekend? (Czy odwiedziła swoich rodziców w zeszły weekend?)
  • Did they play soccer yesterday? (Czy grali w piłkę nożną wczoraj?)

Warto pamiętać, że czas Past Simple używany jest do opisywania czynności, które zdarzyły się i zakończyły w przeszłości, bez wpływu na teraźniejszość. Czas ten może być stosowany zarówno dla czasowników regularnych, które tworzą przeszłość przez dodanie końcówki -ed, jak i dla czasowników nieregularnych, które mają swoje własne formy przeszłe.

Wypełnij formularz kontaktowy

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
Zaakceptuj politykę prywatności