Artykuł

8 Czerwiec 2023

Przydatne zwroty po angielsku do CV

Kilka przykładowych słów i zwrotów po angielsku, które mogą być przydatne do użycia w CV

językiobce

Oto kilka przykładowych słów i zwrotów po angielsku, które mogą być przydatne do użycia w CV:

 1. Personal Information:

  • Name: Imię i nazwisko
  • Address: Adres
  • Phone number: Numer telefonu
  • Email address: Adres e-mail
  • Date of birth: Data urodzenia
  • Nationality: Narodowość
 2. Professional Summary:

  • Experienced in: Doświadczenie w...
  • Skilled in: Umiejętności w...
  • Strong knowledge of: Silna wiedza z zakresu...
  • Proven track record of: Udokumentowane osiągnięcia w...
  • Excellent communication skills: Doskonałe umiejętności komunikacyjne
 3. Education:

  • Degree: Stopień naukowy
  • Major: Kierunek studiów
  • University/Institution: Uniwersytet/Instytucja
  • Graduation year: Rok ukończenia
 4. Work Experience:

  • Position/Title: Stanowisko/Tytuł
  • Company/Organization: Firma/Organizacja
  • Duration: Czas trwania
  • Responsibilities: Obowiązki
  • Achievements: Osiągnięcia
 5. Skills:

  • Technical skills: Umiejętności techniczne
  • Computer proficiency: Znajomość obsługi komputera
  • Language skills: Umiejętności językowe
  • Problem-solving: Rozwiązywanie problemów
  • Leadership skills: Umiejętności przywódcze
 6. Certifications and Training:

  • Certification: Certyfikat
  • Training course: Kurs szkoleniowy
  • Professional development: Rozwój zawodowy
 7. References:

  • Available upon request: Dostępne na żądanie
  • Professional references: Referencje zawodowe
  • Contact information: Informacje kontaktowe

Pamiętaj, że przy tworzeniu CV powinieneś dostosować słowa i zwroty do własnej sytuacji zawodowej, uwzględniając wymagania stanowiska, na które aplikujesz.

Wypełnij formularz kontaktowy

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
Zaakceptuj politykę prywatności