Analiza finansowa KFS

Celem szkolenia jest wykształcenie u Uczestników praktycznych umiejętności czytania sprawozdań finansowych oraz dokonywania interpretacji zawartych w nich treści, przy wykorzystaniu ogólnych zależności wynikających ze struktury i dynamiki sprawozdań finansowych oraz użytecznych i najczęściej stosowanych w praktyce wskaźników finansowych.

Podczas szkolenia omówimy m.in:


• Metody i rodzaje analizy finansowej
• Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników (ćwiczenia):
• Wskaźniki rentowności
• Wskaźniki płynności
• Wskaźniki kapitału obrotowego
• Wskaźniki zadłużenia
• Wskaźniki giełdowe i inne mierniki (EPS, EBIT, EBITDA)
• Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie (ćwiczenia)
• Ograniczenia analizy wskaźnikowej
• Dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków
• Co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia
• Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe (case study)
• Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań (ćwiczenia):
• Kapitał własny (akcje, udziały)
• Kapitał obcy (kredyt bankowy, obligacje, leasing)
• Dźwignia finansowa

 

Agenda:

Wprowadzenie do Analizy Finansowej

 • Cel i znaczenie analizy finansowej dla przedsiębiorstwa.
 • Kluczowe narzędzia i wskaźniki stosowane w analizie finansowej.
 • Różnice między analizą pionową a analizą poziomą.

Analiza Bilansu

 • Interpretacja i analiza struktury bilansu.
 • Kluczowe wskaźniki rentowności związane z pozycją bilansową.
 • Rozpoznawanie trendów i anomalii w bilansie.

Analiza Rachunku Zysków i Strat

 • Interpretacja i analiza składników rachunku zysków i strat.
 • Wskaźniki rentowności operacyjnej i brutto.
 • Analiza marż zysku i kosztów.

Analiza Przepływów Finansowych

 • Znaczenie analizy przepływów pieniężnych dla oceny płynności finansowej.
 • Kluczowe wskaźniki analizy przepływów operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych.
 • Rozpoznawanie źródeł i uwarunkowań zmian przepływów pieniężnych.

Studium Przypadku i Warsztaty Praktyczne

 • Analiza rzeczywistych przypadków zastosowania analizy finansowej.
 • Warsztaty praktyczne z interpretacji sprawozdań finansowych.
 • Indywidualne konsultacje z trenerem.

Korzyści dla Uczestników:

 • Zdobycie kompleksowej wiedzy na temat narzędzi i wskaźników stosowanych w analizie finansowej.
 • Opanowanie umiejętności interpretacji bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów finansowych.
 • Gotowość do efektywnego stosowania analizy finansowej w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
 • Możliwość wymiany doświadczeń i praktyczne narzędzia do implementacji w firmie.

Dołącz do nas, aby zdobyć praktyczne umiejętności analizy finansowej, które pomogą w zrozumieniu kondycji finansowej firmy i podejmowaniu strategicznych decyzji.


Cena: 850 zł brutto
Czas: 12 godzin zegarowych

Chcesz dołączyć?

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności

Zadaj nam pytanie lub zostaw do siebie kontakt

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności
Sprawdź podobne szkolenia

DOFINANSOWANE KFS

...

SPORZĄDZANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zasady sporządzania i przekazywania

Sprawdź
...

KULTURA ORGANIZACYJNA W KONTEKŚCIE GLOBALNYM

Komunikacja Międzykulturowa w Firmie Globalnej

Sprawdź