Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym w Finansach Firmy

Szkolenie "Zapobieganie Sytuacjom Kryzysowym w Finansach Firmy" skierowane jest do menedżerów finansowych, kadry zarządzającej, a także wszystkich pracowników odpowiedzialnych za planowanie finansowe i zdolność firmy do radzenia sobie z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi. Program obejmuje aspekty prewencyjne, identyfikację zagrożeń oraz budowanie strategii zarządzania finansami w celu minimalizacji ryzyka kryzysowego.

Agenda:

Wprowadzenie do Zarządzania Finansami w Kontekście Kryzysu

 • Rola finansów w strategii zarządzania ryzykiem.
 • Znaczenie analizy SWOT w identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
 • Skuteczne metody prewencyjnego zarządzania finansami.

Analiza Ryzyka Finansowego

 • Kluczowe obszary ryzyka finansowego: płynność, rentowność, zadłużenie.
 • Narzędzia i wskaźniki analizy ryzyka finansowego.
 • Strategie minimalizacji ryzyka finansowego.

Planowanie Finansowe w Warunkach Niepewności

 • Elaboracja scenariuszy finansowych dla różnych warunków rynkowych.
 • Planowanie finansowe a zdolność firmy do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Budowanie elastycznego budżetu.

Strategie Zarządzania Kryzysowego

 • Proaktywne przygotowanie do sytuacji kryzysowych.
 • Tworzenie planów reakcji na różne scenariusze kryzysowe.
 • Zarządzanie komunikacją w trakcie kryzysu.

Studium Przypadku i Warsztaty Praktyczne

 • Analiza rzeczywistych przypadków sytuacji kryzysowych w firmach.
 • Warsztaty praktyczne z budowy planów reakcji na różne scenariusze.
 • Indywidualne konsultacje z trenerem.

Korzyści dla Uczestników:

 • Zdobycie wiedzy na temat skutecznych strategii zarządzania finansami w warunkach kryzysowych.
 • Opanowanie umiejętności analizy ryzyka finansowego i identyfikacji potencjalnych zagrożeń.
 • Rozwinięcie umiejętności planowania finansowego w warunkach niepewności.
 • Gotowość do proaktywnego zarządzania kryzysem i minimalizacji jego skutków.
 • Możliwość wymiany doświadczeń i praktyczne narzędzia do implementacji w firmie.

Dołącz do nas, aby zdobyć praktyczne umiejętności prewencyjnego zarządzania finansami oraz skutecznego reagowania na sytuacje kryzysowe w firmie.

Czas trwania: 2 dni

Cena: 950 zł brutto

Chcesz dołączyć?

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności

Zadaj nam pytanie lub zostaw do siebie kontakt

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności
Sprawdź podobne szkolenia

DOFINANSOWANE KFS

...

ANALIZA FINANSOWA KFS

Ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy

Sprawdź
...

KULTURA ORGANIZACYJNA W KONTEKŚCIE GLOBALNYM

Komunikacja Międzykulturowa w Firmie Globalnej

Sprawdź