Ocena projektów inwestycyjnych

Szkolenie "Ocena projektów inwestycyjnych" jest skierowane do menedżerów projektów, analityków finansowych, przedsiębiorców oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację inwestycji w firmie. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do przeprowadzenia kompleksowej oceny projektów inwestycyjnych, co pozwoli na świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz maksymalizację zysków przy minimalizacji ryzyka.

Opis Szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat metod i technik oceny efektywności projektów inwestycyjnych, nauczą się stosować narzędzia analizy finansowej oraz oceniać ryzyko związane z realizacją projektów. Szkolenie kładzie silny nacisk na praktyczne aspekty oceny inwestycji, wykorzystując studia przypadków i rzeczywiste przykłady.

Program Szkolenia

 1. Wprowadzenie do oceny projektów inwestycyjnych

  • Znaczenie i cele oceny projektów inwestycyjnych.
  • Przegląd rodzajów projektów inwestycyjnych.
 2. Metody oceny efektywności inwestycji

  • Metody statyczne (okres zwrotu, stopa zwrotu) i dynamiczne (NPV, IRR, DCF).
  • Porównanie i ocena metod w kontekście różnych typów projektów.
 3. Analiza przepływów pieniężnych

  • Projektowanie i analiza przepływów pieniężnych dla projektów inwestycyjnych.
  • Uwzględnianie inflacji i podatków w analizie przepływów.
 4. Ocena ryzyka projektów inwestycyjnych

  • Identyfikacja i analiza ryzyka inwestycyjnego.
  • Techniki zarządzania ryzykiem i ich zastosowanie w ocenie projektów.
 5. Wykorzystanie Excela w ocenie projektów inwestycyjnych

  • Praktyczne zastosowanie narzędzi Excela w modelowaniu finansowym i analizie projektów.
 6. Studia przypadków

  • Analiza rzeczywistych projektów inwestycyjnych.
  • Dyskusje i grupowe rozwiązywanie problemów.

Korzyści dla Firm

 1. Poprawa efektywności inwestycyjnej: Uczestnicy nauczą się identyfikować najbardziej opłacalne projekty inwestycyjne, co przyczyni się do lepszego alokowania kapitału.

 2. Zwiększenie konkurencyjności: Firmy zdolne do skutecznej oceny i realizacji projektów inwestycyjnych są bardziej konkurencyjne na rynku dzięki efektywnemu wykorzystaniu zasobów.

 3. Minimalizacja ryzyka: Wiedza na temat oceny ryzyka i metod jego zarządzania pozwoli na unikanie kosztownych błędów i nieefektywnych inwestycji.

 4. Rozwój kompetencji pracowników: Szkolenie podnosi kwalifikacje pracowników w zakresie finansów i analizy inwestycyjnej, co przekłada się na ich większą wartość dla firmy.

 5. Optymalizacja procesu decyzyjnego: Dzięki zdobyciu umiejętności w zakresie oceny projektów inwestycyjnych, decyzje inwestycyjne będą podejmowane na podstawie solidnej analizy finansowej.

Szkolenie "Ocena projektów inwestycyjnych" dostarcza uczestnikom niezbędnych narzędzi i wiedzy, aby mogli efektywnie oceniać, planować i realizować projekty inwestycyjne, maksymalizując przy tym wartość dla firmy i minimalizując związane z tym ryzyko.

Czas trwania: 2 dni

Cena: 850 zł brutto

Chcesz dołączyć?

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności

Zadaj nam pytanie lub zostaw do siebie kontakt

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności
Sprawdź podobne szkolenia

FINANSE I CONTROLLING

...

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM KURSÓW WALUTOWYCH I STÓP PROCENTOWYCH

Zabezpiecz swoje finanse: Mistrzowskie zarządzanie ryzykiem walutowym i stóp procentowych!

Sprawdź
...

Wyróżnione

MICROSOFT POWER BI

Przekształć dane w decyzje: Odkryj moc Power BI dla finansów!

Sprawdź