święty mikołaj

ŚWIĄTECZNE PROMOCJE

Zrób sobie najlepszy prezent pod choinkę, który zaprocentuje w przyszłości!

Sprawdź promocję

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur będzie obowiązkowe dla podatników VAT od 1 lipca 2024 r. – zapraszamy na szkolenie on-line, w trakcie którego kompleksowo przeanalizujemy nowe regulacje oraz ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a także podzielimy się z Państwem naszymi doświadczeniami z wdrożeń fakturowania strukturyzowanego u naszych Klientów.

Agenda szkolenia:

 

 • Ważne daty:
  • 2024 r. wejście w życie obowiązkowych e-Faktur.
  • okres przejściowy 01.2022 – 2024 – dobrowolne korzystanie z e-Fakturowania, okres ten został zaplanowany jako okres „testowy,
  • 2024 r. – obowiązkowe e-Faktury również dla podmiotów zagranicznych posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT w Polsce,
 •  Najważniejsze pojęcia dotyczące KSeF:
  • Faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz wg polskiej ustawy o VAT,
  • Postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,
  • Faktury ustrukturyzowane,
  • Faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna,
  • Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności treści,
  • Wystawienie faktury w ustrukturyzowanej a akceptacja kontrahenta,
  • Terminy wystawiania faktur ustrukturyzowanych,
  • Elementy faktury ustrukturyzowanej,
  • Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.
 • Omówienie regulacji wprowadzających obowiązek wystawiania e-faktur w formie ustrukturyzowanej. Przedstawienie głównych kwestii dotyczących generowania i raportowania faktur ustrukturyzowanych (faktury, faktury korygujące, duplikaty, proces anulowania faktur, przechowywanie faktur):
  • Rodzaje dokumentów wystawianych przy użyciu w KSeF,
  • Proces wystawienia faktury w KSeF,
  • Walidacja faktury wysłanej do KSeF w celu wystawienia,
  • Informacje dodatkowe w fakturach ustrukturyzowanych oraz załączniki do faktur ustrukturyzowanych (np. protokoły odbioru, warunki dostawy INCOTERMS, nr WZ, adres dostawy, dane odbiorcy innego niż nabywca itp.),
  • Weryfikacja uprawnień osoby/podmiotu do korzystania z KSeF,
  • Wystawienie faktury w KSeF a zgoda nabywcy,
  • Otrzymywanie faktur w KSeF oraz dostęp do faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF,
  • Numer faktury ustrukturyzowanej a JPK,
  • „Refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe).
  • moment wystawienia faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
  • data wystawienia faktury w KSeF a data powstania obowiązku podatkowego VAT oraz PIT/CIT
  • moment otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
  • moment otrzymania faktury w KSeF a prawo do odliczenia podatku VAT.
  • Faktury wystawione poza KSeF czy można korygować ją w formie ustrukturyzowanej czy w formie „tradycyjnej”?
  • Terminy oraz zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych,
  • Faktury ustrukturyzowana a nota korygująca,
  • Anulowanie faktury ustrukturyzowanej,
  • Duplikat faktury ustrukturyzowanej,
  • korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
  • korekty in minus nabywcy a faktury otrzymane w KSeF,
  • uproszczenia treści faktury korygującej i duplikatu faktury,
  • wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni,
  • zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących,
  • faktury konsumenckie (B2C) w KSeF,
  • bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) a KSeF,
  • faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone a KSeF,
  • awaria programu, sieci po stronie podatnika a KSeF,
  • awaria KSeF po stronie Ministerstwa Finansów,
  • procedury wewnątrz organizacji dot. fakturowania a KSeF,
  • sankcje za brak wystawienia oraz za brak przesłania faktury do KSeF.
  • Faktury „VAT-RR”, faktury metoda kasowa, system marży,
  • Faktura wystawiana przez nabywcę (samofakturowanie),
  • Faktur wystawiona przez podmiot zagraniczny,
  • Faktura wystawia przez podmiot zwolniony na podstawie art. 43 oraz 113 ustawy o VAT,
 • Korzyści wynikające z dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych:
  • 40-dniowy zwrot podatku VAT,
  • Ułatwione stosowanie korekty in minus po stronie sprzedawcy i nabywcy,
  • Brak konieczności dostarczania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
  • Brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur,
  • Zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
 • KSeF a JPK czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców:
  • dane raportowane w JPK a KSeF?
  • spójność JPK_VAT z KSeF,
  • jakie dane z JPK mogą być poddawane automatycznej weryfikacji przez fiskusa,
  • KSeF a Biała lista
  • anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
  • anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
  • korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF
  • kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
  • JPK_FV a faktury ustrukturyzowane,
  • JPK_WB a rozliczenia podatkowe.
  • JPK_MAG i jego wpływ na rozliczenia podatkowe (obowiązek podatkowy, korekty VAT oraz KSeF).
 • Kwestie związane ze specyfiką fakturowania sprzedaży krajowej oraz sprzedaży zagranicznej, w tym uzgodnienia sposobu wysyłki faktur pomiędzy kontrahentami oraz zagadnienia związane z dostępem do faktur przez kontrahentów.
 • Szczegółowe przedstawienie struktury logicznej e-faktur (schema FA(2)), ze wskazaniem pól obligatoryjnych, fakultatywnych oraz opcjonalnych.
 • Omówienie procesu wysyłki / odbioru faktury ustrukturyzowanej (autoryzacja, komunikacja, kluczowe aspekty techniczne wysyłki i odbioru faktur strukturyzowanych).
 • Prezentacja ogólna platformy do obsługi faktur ustrukturyzowanych opublikowanej przez Ministerstwo Finansów.
 • Dyskusja dotycząca potencjalnych problemów i wątpliwości zidentyfikowanych na bazie naszych doświadczeń projektowych.
 • Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A).

Czas trwania: 4 godzin zegarowych

Cena: 300 zł brutto

 

Chcesz dołączyć?

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności

Zadaj nam pytanie lub zostaw do siebie kontakt

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności
FINANSE

Sprawdź podobne szkolenia