Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

Szkolenie "Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych" jest dedykowane dla menedżerów finansowych, skarbników, analityków ryzyka oraz wszystkich profesjonalistów zaangażowanych w operacje finansowe firmy na rynkach międzynarodowych. W obliczu globalizacji gospodarki i zwiększonej zmienności na rynkach finansowych, umiejętne zarządzanie ryzykiem kursowym i ryzykiem stóp procentowych staje się kluczowe dla ochrony marży i zysków przedsiębiorstw.

Opis Szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do efektywnego zarządzania ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych. Uczestnicy nauczą się identyfikować, mierzyć i minimalizować negatywny wpływ zmienności walutowej oraz zmian stóp procentowych na wyniki finansowe firmy.

Program Szkolenia

 1. Podstawy ryzyka kursów walutowych i stóp procentowych

  • Definicja i źródła ryzyka walutowego i ryzyka stóp procentowych.
  • Wpływ zmienności kursów walutowych i stóp procentowych na działalność przedsiębiorstw.
 2. Metody identyfikacji i pomiaru ryzyka

  • Techniki i narzędzia do identyfikacji ryzyka.
  • Metody oceny ekspozycji na ryzyko walutowe i ryzyko stóp procentowych.
 3. Strategie zarządzania ryzykiem

  • Naturalne metody zabezpieczenia przed ryzykiem.
  • Instrumenty pochodne jako narzędzia hedgingu (forwardy, opcje, swapy).
 4. Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych

  • Strategie hedgingu dla różnych typów ekspozycji walutowej.
  • Praktyczne zastosowanie instrumentów pochodnych w hedgingu ryzyka walutowego.
 5. Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych

  • Instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem stóp procentowych.
  • Przykłady strategii zabezpieczających przed ryzykiem zmian stóp procentowych.
 6. Case studies i analiza scenariuszy

  • Analiza studiów przypadków i scenariuszy zarządzania ryzykiem.
  • Dyskusje grupowe na temat strategii i decyzji.

Korzyści dla Firm

 1. Ochrona przed negatywnymi skutkami zmienności walutowej i stóp procentowych: Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania ryzykiem minimalizuje wpływ niekorzystnych zmian kursów walutowych i stóp procentowych na wyniki finansowe firmy.

 2. Zwiększenie stabilności finansowej: Stabilne zarządzanie ryzykiem finansowym pozwala na lepsze prognozowanie przepływów pieniężnych i zysków.

 3. Poprawa kompetencji zespołu: Podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie finansów i zarządzania ryzykiem zwiększa wartość zespołu i efektywność operacyjną firmy.

 4. Optymalizacja kosztów zabezpieczenia: Zrozumienie i stosowanie skutecznych strategii hedgingowych pozwala na optymalizację kosztów zabezpieczenia i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 5. Zwiększenie zaufania inwestorów i partnerów biznesowych: Demonstracja skutecznego zarządzania ryzykiem finansowym wzmacnia wizerunek firmy i buduje zaufanie wśród inwestorów oraz partnerów biznesowych.

Szkolenie "Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych" dostarcza praktycznych umiejętności i wiedzy, które są niezbędne do zarządzania ryzykiem finansowym w międzynarodowym środowisku biznesowym, zwiększając tym samym stabilność i rentowność działalności przedsiębiorstwa.

Czas trwania: 2 dni

Cena: 870 zł brutto

Chcesz dołączyć?

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności

Zadaj nam pytanie lub zostaw do siebie kontakt

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności
Sprawdź podobne szkolenia

FINANSE I CONTROLLING

...

OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Zainwestuj mądrze: Mistrzowska ocena projektów inwestycyjnych dla Twojej firmy!

Sprawdź
...

Wyróżnione

MICROSOFT POWER BI

Przekształć dane w decyzje: Odkryj moc Power BI dla finansów!

Sprawdź