Podatek odroczony w przykładach

Podatek odroczony to element rachunkowości, który może sprawiać trudności zarówno doświadczonym księgowym, jak i tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z finansami firmy. Zrozumienie podatku odroczonego jest kluczowe dla prawidłowego prezentowania sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także dla efektywnego planowania podatkowego. Szkolenia poświęcone tej tematyce mogą znacznie pomóc firmom w optymalizacji ich obciążeń podatkowych i zarządzaniu finansami. Poniżej przedstawiam przykładowy program szkolenia dotyczącego podatku odroczonego oraz korzyści płynące z takiego szkolenia dla firm.

Program Szkolenia

 1. Wprowadzenie do podatku odroczonego

  • Definicja i podstawowe zasady podatku odroczonego.
  • Różnice pomiędzy podatkiem bieżącym a odroczonym.
 2. Rozumienie przyczyn powstawania podatku odroczonego

  • Różnice czasowe oraz stałe.
  • Przykłady zdarzeń prowadzących do powstania różnic czasowych.
 3. Obliczanie podatku odroczonego

  • Metodyka obliczania podatku odroczonego.
  • Przykłady praktyczne i studia przypadków.
 4. Rozliczanie podatku odroczonego w sprawozdaniach finansowych

  • Prezentacja podatku odroczonego w bilansie i rachunku zysków i strat.
  • Zmiany w wartości podatku odroczonego i ich wpływ na wynik finansowy.
 5. Zarządzanie podatkiem odroczonym w praktyce przedsiębiorstwa

  • Strategie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem podatku odroczonego.
  • Wpływ zmian w przepisach podatkowych na podatek odroczony.
 6. Case study: Analiza rzeczywistych przykładów z biznesu

  • Rozwiązywanie problemów związanych z podatkiem odroczonym na przykładzie konkretnych firm.

Korzyści dla Firm

 1. Poprawa zrozumienia i zarządzania podatkami: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę umożliwiającą lepsze rozumienie mechanizmów podatku odroczonego, co przyczyni się do efektywniejszego zarządzania zobowiązaniami podatkowymi firmy.

 2. Optymalizacja podatkowa: Szkolenie dostarczy narzędzi do lepszego planowania podatkowego i może pomóc w identyfikacji możliwości optymalizacji podatkowej, co przekłada się na realne oszczędności dla firmy.

 3. Zmniejszenie ryzyka błędów i poprawa sprawozdawczości finansowej: Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podatku odroczonego pozwoli na dokładniejsze i bardziej zgodne z prawem przygotowanie sprawozdań finansowych, zmniejszając ryzyko błędów i potencjalnych kontroli podatkowych.

 4. Wzrost wartości dla akcjonariuszy: Poprawa zarządzania podatkami i optymalizacja podatkowa mogą przyczynić się do lepszego wyniku finansowego firmy, co bezpośrednio wpływa na wartość dla akcjonariuszy i inwestorów.

 5. Rozwój kompetencji pracowników: Szkolenia z podatku odroczonego stanowią inwestycję w rozwój zawodowy pracowników działów finansowych i księgowych, zwiększając ich wartość na rynku pracy.

Inwestowanie w szkolenia z zakresu podatku odroczonego to strategiczne działanie, które może przynieść firmie długoterminowe korzyści, w tym poprawę efektywności operacyjnej, zmniejszenie ryzyka błędów i optymalizację obciążeń podatkowych.

Czas trwania: 6 godzin szkoleniowych

Cena: 550 zł brutto

Chcesz dołączyć?

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności

Zadaj nam pytanie lub zostaw do siebie kontakt

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności
Sprawdź podobne szkolenia

KSIĘGOWOŚĆ

...

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI TRWAŁYMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Naucz się efektywnego wykorzystania i optymalizacji kosztów

Sprawdź
...

KSIĘGOWOŚĆ W COMARCH ERP OPTIMA – POZIOM PODSTAWOWY

Optima w Akcji: Zostań Ekspertem Księgowości w Comarch ERP!

Sprawdź