Zarządzanie Projektem Wdrożenia Systemu ERP

Zapraszamy na szkolenie "Zarządzanie Projektem Wdrożenia Systemu ERP", które zostało opracowane z myślą o menedżerach projektów oraz zespołach odpowiedzialnych za wdrożenie nowych systemów ERP w firmie. To kompleksowy kurs, który wyposaży uczestników w niezbędne umiejętności i narzędzia do skutecznego planowania, zarządzania i monitorowania procesu wdrożenia systemu ERP.

Program Szkolenia

Wprowadzenie do Systemów ERP

 • Sesja 1: Podstawy systemów ERP i ich rola w organizacji.
 • Sesja 2: Analiza potrzeb i wybór odpowiedniego systemu ERP dla firmy.

Planowanie Wdrożenia Systemu ERP

 • Sesja 3: Określenie celów i zakresu projektu wdrożenia.
 • Sesja 4: Tworzenie harmonogramu wdrożenia i alokacja zasobów.

Zarządzanie Ryzykiem i Komunikacja

 • Sesja 5: Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z wdrożeniem systemu ERP.
 • Sesja 6: Skuteczna komunikacja w zespole projektowym i z interesariuszami.

Realizacja Wdrożenia Systemu ERP

 • Sesja 7: Koordynacja działań zespołu i dostawców systemu ERP.
 • Sesja 8: Monitorowanie postępu wdrożenia i rozwiązywanie problemów.

Testowanie, Szkolenie i Ocena

 • Sesja 9: Planowanie i przeprowadzanie testów systemu ERP.
 • Sesja 10: Szkolenie użytkowników końcowych i ocena efektów wdrożenia.

Czego nauczysz sie na szkoleniu?

 • Jak przeprowadzić analizę potrzeb i wybrać odpowiedni system ERP dla swojej firmy.
 • Umiejętności planowania wdrożenia systemu ERP, w tym określenie celów, harmonogramu i alokacji zasobów.
 • Techniki zarządzania ryzykiem i skutecznej komunikacji w zespole projektowym.
 • Metody monitorowania postępu wdrożenia i rozwiązywania problemów.
 • Jak planować i przeprowadzać testy systemu ERP oraz szkolić użytkowników końcowych.

Korzyści:

 • Zwiększona Efektywność Wdrożenia: Lepsze zarządzanie projektem wdrożenia systemu ERP pozwala na osiągnięcie celów w krótszym czasie i z mniejszymi nakładami.
 • Zmniejszenie Ryzyka: Odpowiednie planowanie i zarządzanie ryzykiem redukuje potencjalne zagrożenia dla projektu wdrożenia.
 • Poprawa Komunikacji: Skuteczna komunikacja w zespole projektowym oraz z interesariuszami przyczynia się do wyeliminowania błędów i nieporozumień.
 • Zwiększone Zadowolenie Użytkowników: Szkolenie użytkowników końcowych pozwala na lepsze zrozumienie systemu ERP i zwiększenie efektywności pracy.
 • Wzrost Konkurencyjności: Skuteczne wdrożenie systemu ERP umożliwia firmie lepsze wykorzystanie zasobów i zwiększenie konkurencyjności na rynku.

Szkolenie "Zarządzanie Projektem Wdrożenia Systemu ERP" to klucz do skutecznego wdrożenia nowego systemu ERP w firmie, co przekłada się na zwiększenie efektywności działania oraz konkurencyjności na rynku.

Czas trwania: 1 dzień

Cena: 550 zł brutto

Chcesz dołączyć?

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności

Zadaj nam pytanie lub zostaw do siebie kontakt

Podaj swoje imię
Podaj poprawny adres e-mail
Numer powinien zawierać conajmniej 9 cyfr
× Formularz wysłany!
Zaakceptuj politykę prywatności
Sprawdź podobne szkolenia

ZARZĄDZENIE

...

NEUROPRZYWÓDZTWO, KROK KU DOJRZAŁEMU PRZYWÓDZTWU

Odkryj Potencjał: Nowa Era Przywództwa z NeuroPrzywództwem.

Sprawdź
...

ZARZĄDZANIE DYWERSYFIKACJĄ PORTFELA PRODUKTÓW

Zwiększ Efektywność: Optymalizuj Swój Portfel Produktów.

Sprawdź